Обсесивно компулсивно разстройство


Хора, които са били диагностицирани с ОКР, преживяват два основни симптома – обсесии и компулсии.

Обсесиите са нахлуващи и повтарящи се мисли, идеи, умствени изображения и вярвания, които често са разстройващи и причиняват значителен емоционален дистрес или дисфункция. Докато човекът опитва да работи или да ходи на училище, обсесивните мисли се появяват внезапно и пречат на способността им да се фокусират. Повечето от нас могат да се отърват от обезпокояваща ги мисъл или вярване, но човек с ОКР не може да контролира обсесиите си. Някои често срещани обсесии включват:

   • страх от замърсяване, бактерии или мръсотия
   • страх от забравяне на нещо (като да се изключи фурната)
   • страх от самонараняване или от нараняване на другите
   • нежелани мисли за агресивни или сексуални поведения
   • свръх-вярвания за важността на перфектността или симетрията
   • свръх-вярвания за моралност или религия
   • свръх-суеверни вярвания (като вярване, че стъпването върху пукнатина на тротоара ще нарани майка ти)

Компулсии са поведения или ритуали, които човек се чувства длъжен да изпълни. Компулсиите често са извършени в опит да се намали тревожността и дистреса, причинени от обсесиите. Например обсесивен страх от бактерии често води до компулсивно, повтарящо се миене на ръцете. Компулсиите могат да включват умствени поведения като повтаряне на една дума 10 пъти в ума си или физически поведения като почукване на бюрото десет пъти. Те обикновено на нерационални и нямат връзка или ефект върху проблема или страховете на човека. Някои често срещани компулсии включват:

   • броене, повтаряне на думи или почукване
   • проверяване по няколко пъти на неща като фурната, дръжките, ключалките на вратите и ключовете за лампите
   • прекалено миене или пране
   • повтарящо се свързване със семейство и приятели, за да се увери човек в безопасността им и в здравето им
   • подреждане на предмети по специфичен начин или поставяне на нещата по определен ред
   • следване на специфичен маршрут или ритуал
   • задържане на предмети, които трябва да бъдат изхвърлени, като стари вестници или празни кутийки мляко

Много хора с ОКР имат добро осъзнаване на болестта си; те разпознават, че обсесиите и компулсиите им са нелогични и не са полезни, но все пак не могат да контролират мислите или поведението си. Обсесиите и компулсиите са особено стресиращи, като стават по-сложни – някои хора развиват ритуали, които отнемат часове от деня им, всеки ден. Когато това се случи, симптомите се смятат за тежки, понеже имат силата да повлияят на повечето аспекти от живота на човека и често влияят на връзките, работата и училището.

Учени и професионалисти по психично здраве са съгласни, че първоначалното развитие на ОКР не може да се предотврати, но пациентите могат да овладеят симптомите си, след като бъдат диагностицирани.


тел.: 0896 575 708
info@krasenyanakiev.com

     


2024, Всички права запазени. Политика за поверителност